Prof. Kọla Owolabi (Chairman/CEO)

Prof. Tunde Adeniran

Prof. Adekunle Adeniran

Prof. Olugboyega Alaba

Prof. Oludokun Ọlọpade

Prof. Oluṣẹgun Awonusi

Prof. Alex Gboyega

Prof. Kamil Koyejọ Ọlọṣọ

Mr. M.A. Olowu

Prof. Akinloye Ojo (Diaspora)

Mr Musa Alao Adedayọ

sekere